tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10723

Ai là người đứng tên các hồ sơ giấy tờ khi ủy thác nhập khẩu?

Ai đứng tên các hồ sơ giấy tờ khi ủy thác nhập khẩu? Hiện tại các tờ khai, hóa đơn liên quan đến lô hàng đang ghi tên công ty được ủy thác.
Như vậy có hợp lý không? Hồ sơ đầy đủ gồm những gì? Thuế GTGT hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

1. Cơ sở pháp lý nào QĐ về việc Ai đứng tên các hồ sơ giấy tờ khi ủy thác nhập khẩu?

Luật thương mại năm 2005,
Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Ai đứng tên các hồ sơ giấy tờ khi ủy thác nhập khẩu?

Thứ nhất: Về người đứng tên trong giấy tờ khai nhập khẩu và chi phí nhập khẩu.
Theo Điều 155 Luật thương mại năm 2005 quy định về ủy thác mua bán hàng hóa thì:
 
Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại. Theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác. Bên nhận ủy thác được nhận thù lao uỷ thác.
Như vậy: Khi ủy thác nhập khẩu thì những tờ khai nhập khẩu, CP vận chuyển được ghi tên công ty được ủy thác nhập khẩu.
Thứ hai: Về thủ tục để đúng với nguyên tắc kế toán và pháp luật.
Theo Điểm 2.2 Phụ lục 4 của thông tư 39/2014/TT-BTC:
 
Tổ chức xuất nhập khẩu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hóa uỷ thác. Khi trả hàng cơ sở nhận uỷ thác lập chứng từ như sau:
 
TH1: Nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu
Lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
TH2: Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu:
Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.
Sau khi nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa NK uỷ thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên.”
Như vậy: Đối với cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác.
 
+ Nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì cơ sở lập hóa đơn GTGT.
+ Nếu cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì:
Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.
Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu uỷ thác. Cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định tại Điểm 1 phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC.
 
 Cơ sở ủy thác nhập khẩu: Căn cứ vào hóa đơn của bên nhận ủy thác xuất cho công ty để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa ủy thác nhập khẩu.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn