tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10822

Có khấu trừ 2% thuế nhà thầu đối với tiền bồi thường hợp đồng cho nước ngoài không?

Tiền bồi thường hợp đồng cho nước ngoài có khấu trừ 2% thuế nhà thầu không? Theo quy định tại Công văn số 9849/CT-TTHT ngày 12/10/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế có quy định cụ thể. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì khoản tiền bồi thường thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
 
Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty phát sinh khoản tiền bồi thường cho tổ chức nước ngoài do vi phạm hợp đồng thì khi trả tiền bồi thường cho tổ chức nước ngoài phải khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế nhà thầu.
 
Theo đó, trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng mua bán với Công ty nước ngoài, theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Việt Nam phải trả lại cho công ty nước ngoài một khoản tiền bồi thường nếu không thực hiện được các cam kết tại hợp đồng thì khi chi trả khoản tiền bồi thường cho công ty nước ngoài, Công ty Việt Nam có nghĩa vụ tính, khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho công ty nước ngoài như sau:
–       Thuế GTGT: tiền bồi thường thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
–       Thuế TNDN = doanh thu tính thuế x 2% (Điều 13 quy định tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác của nhà thầu nước ngoài là 2%.)
Lưu ý: Các văn bản dạng hành chính CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Các bạn cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn