tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10692

Các cá nhân trúng thưởng thì tính thuế tncn như thế nào ?

Nhận thưởng từ trúng giải sổ số, chương trình bốc thăm trúng thưởng có phải tính thuế TNCN không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng theo quy định mới nhất năm 2018? Trúng giải bằng hiện vật có bị tính thuế TNCN không? Bao nhiêu tiền thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Thời điểm tính thuế TNCN từ trúng thưởng là khi nào?
 
Thời điểm tính thuế TNCN từ trúng thưởng là khi nào?
 
Cơ sở pháp lý đối với cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng là Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 18 Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng theo quy định năm 2018
 
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng
 
 – Công thức tính thuế TNCN cá nhân từ trúng thưởng:
 
Thuế TNCN từ trúng thưởng = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNCN 
 
NGOÀI RA:
 
TÍNH THUẾ TNCN TỪ TRÚNG THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ (Được quy định tại Điều 23 TT 111/2013/TT-BTC và xác định tương tự như đối với cá nhân cư trú, cụ thể như sau:
 
 – Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: Là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả tiền thưởng cho cá nhân không cư trú.
 
THUẾ TNCN = THU NHẬP TÍNH THUẾ x 10%
 
 – Thu nhập tính thuế: Là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam (Thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú)
 
 * Bước 1: Xác định khoản thu nhập tính thuế:
 
Các khoản thu nhập từ trúng thưởng bao gồm:
 
 – Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng: Được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. 
 
 – Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật: là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.
 
 – Đối với trúng thưởng xổ số: là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.
 
 – Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược: là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.
 
=> NHƯ VẬY: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng VƯỢT TRÊN 10 TRIỆU ĐỒNG mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.
 
Lưu ý:
 
– Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi: => Thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.
 
 – Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải: => Thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng.
 
 * Bước 2: Thuê suất thuế TNCN từ khoản trúng thưởng:
 
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%
 
 * Bước 3: Tính thuế TNCN từ trúng thưởng:
 
Ví dụ 1: Ông A có mua 05 tờ vé xổ số truyền thống giống nhau và trúng giải trị giá 15 triệu đồng/vé.
 
Như vậy, Ông A sẽ nộp 10% thuế TNCN trên phần giá trị vượt quá 10 triệu đồng trên 1 vé xổ số.
 
Ta tính được như sau:
 
Thuế TNCN ông A phải nộp cho 5 vé trúng thưởng = 5 x (15 triệu – 10 triệu) x 10% = 2,5 (triệu đồng)
 
Như vậy số tiền Ông A nhận được là: (5 * 15 triệu đồng ) – 2,5 triệu đồng = 72,5 triệu đồng
 
 – Thời điểm xác định thu nhập tính thuế.
 
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn