tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10269

Các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT, thuế suất 0%…

Phân biệt các trường hợp KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GTGT; KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT; và CHỊU THUẾ SUẤT 0%
Hiện nay, rất nhiều bạn  vẫn còn bị nhầm lẫn giữa 3 trường hợp này. 
 
– Giống nhau: về mặt giá trị kinh tế là số thuế phải nộp bằng không (thuế giá trị gia tăng đầu ra).
 
– Khác nhau: ý nghĩa kinh tế, báo cáo, hóa đơn
 
 1. về khấu trừ thuế GTGT đầu vào
 
 2. về kê khai thuế,
 
 3. về xuất hóa đơn.

1/ Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

a, Hình thức 1:  KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
 
Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.h, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP)
 
b, Hình thức 2: KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
 
Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.d, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP)
 
c, Hình thức 3: CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
 
Giống hình thức 1, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.a, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP)

2/ Về khai thuế

2.1/ Khai GTGT thuế đầu vào
 
a, – KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
 
     Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế sẽ được kê khai ở chỉ tiêu  {24},{25} trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
 
b, – KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
 
Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên sẽ không phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
 
c,- CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
 
   Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế sẽ được kê khai ở chỉ tiêu  {24},{25} trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
      
2.2/ Khai thuế GTGT đầu ra
 
a,- KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
 
    Không phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
 
b,- KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
 
     Kê khai ở chỉ tiêu số {26}: “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
 
c,- CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
 
     Kê khai ở chỉ tiêu số {29}: “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

3/ Về xuất hóa đơn:

a.  KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
 
    Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ
 
b.  KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
 
     Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ
 
c. CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
 
     Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thể hiện là 0%, số thuế GTGT là 0.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1