tài liệu kế toántruy Lượt Xem:11243

Hướng dẫn cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý mới nhất năm 2018 và ngược lại Theo thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ 

I/ Những đối tượng được chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý:
- Khai thuế theo quý áp dụng đối với Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
- Trường hợp Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
Ví dụ:
- Công ty A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 Công ty A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Công ty A căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
- DN B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 DN B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. DN B căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
- Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
(Theo CV 5878/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT ngày 27/12/2014 của BTC)
Chú ý: DN có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
 
II/ Dưới đây tailieuketoan.vn sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý như sau:
1. Đăng ký lại kỳ kê khai trên hệ thống iHTKK
Nếu chưa đăng ký lại kỳ kê khai, khi nộp tờ khai hệ thống sẽ cảnh báo “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng” 
– NNT truy cập vào đường dẫn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
– Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp
– Tiếp theo vào phần “tài khoản” => “Chọn loại tờ khai” => “Đăng ký ngừng tờ khai
cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý
chuyển đổi kỳ kê khai thuế từ tháng sang quý
 
– Sau khi đã ngừng tờ khai GTGT theo tháng, NNT vào lại phần “TÀI KHOẢN để đăng ký lại loại tờ khai GTGT theo quý
hướng dẫn chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý
 
Lưu ý: NNT phải chọn đúng loại kỳ kê khai theo tháng hoặc quý, kỳ bắt đầu phải bằng hoặc trước kỳ kê khai hiện tại. Giả sử NNT nộp tờ khai thuế quý 4/2016 nhưng lại đăng ký kỳ bắt đầu là quý 1/2017 thì khi nộp tờ khai, hệ thống sẽ cảnh báo “Tờ khai chưa đến kỳ nộp qua mạng
cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế gtgt từ tháng sang quý
 
– NNT Click vào nút Tiếp tục rồi Chấp nhận ở cuối danh sách tờ khai đăng ký
 
2. Chuyển dữ liệu từ kê khai theo tháng sang theo quý trên phần mềm HTKK
Nếu trước đó NNT đã nhập dữ liệu vào phần kê khai theo tháng, NNT mở tờ khai tháng đó ra => Kết xuất tờ khai ra file Excel
Sau khi đã sao lưu lại tờ khai ra file Excel, NNT tiến hành xóa hết phụ lục và tờ khai tháng đó (bao gồm cả tờ khai bổ sung nếu có)
cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý
 
Nếu không thực hiện việc xóa phụ lục và tờ khai như trên, khi chọn kỳ tính thuế trên phần mềm HTKK sẽ hiển thị cảnh báo:
“Đã tồn tại tờ khai tháng trong quý này, bạn phải chọn loại tờ khai tháng”hướng dẫn chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý

tailieuketoan.vn chúc các bạn thành công.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào