tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10711

Cách hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Hạch toán thuế nhà thầu theo giá net là sự suy nghĩ của không ít các kế toán, trong thông tư 103/2014/TT-BTC có sự hướng dẫn khá rắc rối và rườm rà. Sau đây, Tài Liệu kế toán sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá net có nghĩa là giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế nhà thầu, và cách hạch toán thuế nhà thầu của doanh nghiệp Việt Nam trong trường hợp này. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Tài Liệu kế toán đưa ra ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung về thuế nhà thầu như sau:

Doanh nghiệp A (doanh nghiệp Việt Nam) thuê nhà thầu nước ngoài B thực hiện hợp đồng dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu với giá trị hợp đồng là 3.000.000.000 đ. Theo hợp đồng, theo quy định nhà thầu nước ngoài B sẽ chịu chi phí thuế nhà thầu liên quan.
 
Hướng dẫn xác định thuế nhà thầu?
Các cơ sở liên quan bao gồm:
 
Nhà thầu nước ngoài B là đối tượng chịu thuế nhà thầu;
Doanh nghiệp A có trách nhiệm nộp thuế nhà thầu;
Toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ xây dựng bao nguyên vật liệu chưa bao gồm thuế nhà thầu là: 3.000.000.000 đ.
Nhà thầu nước ngoài B sẽ chịu chi phí thuế nhà thầu liên quan.
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu là: 3%
Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là: 2%

2. Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Công thức tính thuế nhà thầu trong trường hợp này
Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:
Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu
Trường hợp, theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo công thức sau:
Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN
1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

3. Hướng dẫn xác định thuế nhà thầu trong trường hợp này:

Bước 1: Xác định thuế TNDN:
Doanh thu tính thuế TNDN: = 3.000.000.000/(1-2%) = 3.061.224.490 đ.
Thuế TNDN phải nộp : = 3.061.224.490 x 2% = 61.224.490 đ
Bước 2: Xác định thuế GTGT
Doanh thu tính thuế GTGT : = (3.000.000.000 đ + 61.224.490 đ)/(1-3%) = 3.155.901.536 đ
Thuế GTGT phải nộp   : = 3.155.901.536  đ x 3% = 94.677.046 đ.
Bước 3: Xác định thuế nhà thầu
Tổng thuế nhà thầu mà Doanh nghiệp A phải nộp thay:
= 61.224.490  đ + 94.677.046 đ = 155.901.536 đ
Nhà thầu B sẽ nhận được số tiền thanh toán theo hợp đồng là: = 3.000.000.000 đ
Lưu ý: Trường hợp này, trong quy định của hợp đồng kinh tế cần nêu rõ: Giá trị thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài không bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp. Khi đó, Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tính và nộp thuế nhà thầu, được kê khai thuế gtgt nhà thầu để khấu trừ thuế, được tính thuế TNDN (thuế nhà thầu) vào chi phí được trừ.

4. Hướng dẫn Doanh nghiệp A hạch toán thuế nhà thầu:

Ghi nhận chi phí xây dựng:
Nợ TK 152, 156, 627 3.000.000.000
Có TK 331 3.000.000.000
Hạch toán thuế GTGT:
Nợ TK 13311 94.677.046
Có Tk 112 94.677.046
Hạch toán thuế TNDN
Nợ TK 152, 156, 627 … 61.224.490
Có Tk 112 61.224.490
Thanh toán công nợ khách hàng:
Nợ TK 331 3.000.000.000
Có Tk 112 3.000.000.000
Trên đây Tài Liệu kế toán vừa hướng dẫn các bạn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net , đây là loại thuế lạ nhưng về cách hạch toán thì không có gì khó. Các bạn có thêm thắc mắc về cách hạch toán thuế nhà thầu theo giá net thì hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng vào thảo luận nhé.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn