tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10480

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

 
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất năm 2018 giúp các bạn nắm được khi nào cần lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, cách kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

I. Khi nào thì phải làm tờ khai bổ sung thuế GTGT?

Theo điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:
 
“a, Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. ….”
 
Như vậy nếu sau khi hết thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế toán mới phát hiện ra sai sót thì phải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 
 – Một số lỗi sai sót cần phải kê khai bổ sung như là:
 
* Đối với hóa đơn đầu ra: Bỏ sót hóa đơn của kỳ kê khai, kê khai nhiều lần đối với 01 hóa đơn, hoặc hóa đơn đã kê khai trong tờ khai lần đầu bị sai số tiền, thuế suất….
 
 * Đối với hóa đơn đầu vào: Cũng tương tự như hóa đơn đầu ra, các sai sót thường gặp như kê khai sai, trùng, kê khai khấu trừ các hóa đơn không đủ điều kiện để khấu trừ, kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ đối với trường hợp mua hàng hoá dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên quá hạn thanh toán mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (Trước đó đã khấu trừ hết toàn bộ số thuế)….
 
  => Về thời hạn kê khai hoá đơn GTGT đầu vào:
 
Trước đây, theo khoản d Điều 12 Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12 quy định:
 
“d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót”
 
Nhưng kể từ ngày 01/01/2014 quy định này đã được sửa đổi tại khoản 6, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 như sau:
 
“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn