tài liệu kế toán



truy Lượt Xem:10783

Cách nộp tờ khai thuế GTGT điện tử

Sau khi đã kết xuất hết các tờ khai và phụ lục cần nộp cho cơ quan thuế, bài viết này hướng dẫn các bạn khâu cuối cùng trong quy trình sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng là cách nộp tờ khai thuế qua mạng cực kỳ đơn giản.
Bạn sẽ thực hiện việc gửi các tờ khai và phụ lục đã kết xuất cho cơ quan thuế thông qua menu  “Nộp tờ khai” trên website http://noptokhai.gdt.gov.vn  
Bước 1: Trên website của cơ quan thuế, bạn bấm vào “Nộp tờ khai” để vào trang Nộp hồ sơ khai thuế
Bước 2: Khi trang Nộp hồ sơ khai thuế hiện ra, bạn bấm vào nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tệp tờ khai cần gửi.
  
      Bước 3: Cửa sổ Open mở ra, bạn tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất sau đó bấm “chọn tệp tờ khai” cần gửi và bấm “Open”
Bước 4: Cắm USB Token vào cổng USB của máy tính, sau đó bấm nút “Ký điện tử” để ký lên tệp tờ khai.
Bước 5: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN của USB Token  (mật khẩu đăng nhập USB Token) sau đó bấm “Chấp nhận” để ký điện tử lên tờ khai.
 
        Bước 6: Khi cửa sổ iHTKK thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”hiện ra, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai.
 Bước 7: Bạn bấm “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.
 
Sau khi bấm nút Nộp tờ khai, bạn chờ trong giây lát để hệ thống upload tờ khai
Khi máy upload xong tệp tờ khai, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách các tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế
Bước  8: Tra cứu tờ khai
 
Tại bước này, bạn sẽ thực hiện việc tra cứu và xem lại thông tin các tờ khai thuế đã nộp qua mạng .
 Bạn đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ http://noptokhai.gdt.gov.vn, sau đó bấm vào chức năng “Tra cứu”
Khi trang Tra cứu hồ sơ thuế hiện ra, bạn lựa chọn các điều kiện tra cứu: Tờ khai cần tra cứu, Ngày nộp, Kỳ tính thuế. Sau đó bấm vào nút “Tra cứu” để tìm kiếm. Kết quả tra cứu sẽ hiển thị ở phía dưới.
Nếu cần tải về (download) tệp tờ khai hoặc phụ lục đã kê khai, bạn bấm vào tên tệp tờ khai hoặc phụ lục trong cột Tờ khai/Phụ lục

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn