tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10548

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu, là định ngạch đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và  hộ kinh doanh Bài viết dưới đây xin chia sẻ Cách xác định kê khai và nộp lệ phí nộp thuế môn bài mới nhất

Căn cứ pháp lý

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017: Quy định về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017: Hướng dẫn về lệ phí môn bài

xác định kê khai và nộp lệ phí nộp thuế môn bài

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm

Theo điều 2 nghị định 139/2016/NĐ-CP thì có thể hiểu các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp,

+ Doanh nghiệp

+ Hợp tác xã

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng trở lên.

+ Các tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân

+ Các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên

Hướng dẫn xác định số tiền lệ phí môn bài phải nộp

*) Căn cứ pháp lý: Tại điều 4 nghị định 139/2016/NĐ-CP

– Đối với các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài đang hoạt động kinh doanh

 

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (Căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư)

Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm 2862
 Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp,tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm 2864

 

Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng

  1.000.000 đồng/năm 2862
+ Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm
+ Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm 2863
+ Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm 2864

Đối với các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài mới thành lập

+ Nếu thành lập trước ngày 30/6 thì mức lệ phí môn bài bằng với các đối tượng đang hoạt động (tức là tính cho cả năm)

– Đối với các tổ chức, doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ vào vốn điều lệ (hoặc vốn đầu tư) của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Đối với cá nhân, hộ kinh doanh có thay đổi doanh thu thì căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài (tương tự như đối với doanh nghiệp)

– Đối với các đối tượng phải kê khai lệ phí môn bài nhưng không kê khai thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm (không phân biệt thời điểm phát hiện  là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm)

– Đối với trường hợp vốn được ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư là ngoại tệ thì quy đổi ra VNĐ ( tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp phí môn bài mở tài khoản) để làm căn cứ tính lệ phí môn bài.

Hướng dẫn kê khai và thời hạn nộp lệ phí môn bài

 *) Đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh

 Căn cứ pháp lý: Theo điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Đối tượng Địa điểm nộp Tờ khai lệ phí môn bài Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài
+ Tổ chức đang hoạt động   Không phải nộp tờ khai Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm
+ Tổ chức mới hoạt động   Nộp tờ khai một lần Chậm nhất là ngày cuối của tháng bắt đầu hoạt động SXKD
+ Tổ chức mới thành lập nhưng chưa hoạt động   Nộp tờ khai một lần Chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế
+ Tổ chức có đơn vị trực thuộc (CN, VP, ĐĐKD) cùng tỉnh NNT nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của NNT    
+ Tổ chức có đơn vị trực thuộc (CN, VP, ĐĐKD) khác tỉnh Đơn vị phụ thuộc khai và nộp lệ phí tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc    

 – Đối với cá nhân, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

+ Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn