tài liệu kế toántruy Lượt Xem:21638

Hướng dẫn cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng GTGT mới nhất năm 2018 áp dụng tất cả các trường hợp như viết sai ngày tháng, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, công ty, tiền hàng, thuế suất

Hướng dẫn xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

xử lý hóa đơn viết sai

Xử lý hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, công ty, tiền hàng, thuế suất..và rất nhiều trường hợp nữa mà kế toán thường hay vấp phải. Viết sai hóa đơn GTGT là một việc làm không thể tránh khỏi nhưng cũng không phải đáng lo ngại vì cái gì cũng đều có cách xử lý của nó.

Dưới đây tailieuketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau:

I/ Hóa đơn viết sai phát hiện khi chưa giao cho khách hàng

Tailieuketoan.vn sẽ hướng dẫn cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT trong trường hợp chưa giao cho khách hàng sẽ xảy ra 2 trường hợp sau:

TH1: Kế toán viết sai hóa đơn nhưng chưa xé ra khỏi cuống:

- Cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT trong trường hợp này rất đơn giản kế toán chỉ cần gach chéo các liên của hóa đơn viết sai và lưu giữ số hóa đơn GTGT đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn là được, rút kinh nghiệm là lần sau bạn cần tham khảo thật kỹ các thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng để viết hóa đơn cho chính xác

TH2: Kế toán viết sai hóa đơn đã xé ra khỏi cuống:

Cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT trong trường hợp này qua 3 bước:

- Bước 1: Gạch chéo các liên hóa đơn viết sai.

- Bước 2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho khách hàng.

- Bước 3: Lưu giữ hóa đơn viết sai bằng 1 trong 2 cách:

+ Kẹp tại cuống của quyền hóa đơn (Nên kẹp bằng ghim để tránh mất hóa đơn)

+ Lưu trữ riêng tại 1 file nào đó để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, xuất trình khi CQT yêu cầu. Vì chưa giao cho khách hàng nên các bạn không phải làm biên bản thu hồi hóa đơn nhé Theo khoản 1 điều 20 của TT 39/2014/TT-BTC

Lưu ý : Theo điểm d, khoản 3, điều 11 của TT 10/2014/TT-BTC - xử phạt vi phạm hóa đơn thì Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu. Vậy là nếu các bạn đã lập Hóa đơn nhưng vì 1 lý do nào đó (chưa thanh toán...) nên chưa giao cho khách hàng mà ngày hôm sau trở đi mới phát hiện ra sai sót trên hóa đơn thì dù chưa giao hóa đơn cho khách hàng chúng ta cũng phải xử lý tương tự như trường hợp đã giao để không bị phạt vì hành vi xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng)

 

II/ Hóa đơn viết sai phát hiện ra nhưng đã giao cho khách hàng

TH1: Hóa đơn viết sai chưa được sử dụng để kê khai thuế:

Nếu kế toán đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập sau đó đã xé khỏi cuống và đã giao hóa đơn cho bên mua nhưng hai bên chưa tiến hành kê khai thuế thì việc kế toán cần làm là:

+ Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập theo đúng mẫu biên bản thu hồi đã lập sai. Sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu hoặc lúc quyết toán.

+ Bước 2: Xuất hóa đơn đúng đã viết lại giao cho khách hàng. Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại ngày bạn làm biên bản thu hồi.

– Kê khai thuế: Dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế.

Bạn cần lưu ý, vì hóa đơn giá trị gia tăng khá quan trọng để hạch toán cho doanh nghiệp, chính vì thế mà trước khi xé hóa đơn ra khỏi cuống kế toán cần kiểm tra thật kỹ các thông tin trên hóa đơn, sau đó mới ký đóng dấu và xé ra khỏi cuống.

 

TH1: Hóa đơn viết sai được sử dụng để kê khai thuế:

– Hóa đơn viết sai là hóa đơn không hợp lệ, không có giá trị để khấu trừ thuế hay lấy làm chi phí đối với người mua, còn với người bán thì dù bạn có viết sai thì bạn vẫn phải kê khai nộp thuế như bình thường, Vì vậy, trong quá trình làm kế toán nếu các bạn phát hiện ra hóa đơn có sai sót và hai bên đã thực hiện kê khai thuế GTGT thì thực hiện xử lý như sau:

+ Bước 1: Lập biên bản xác nhận sai sót: Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

+ Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót : Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ( GTGT)

  Số ……./BBĐCHĐ


Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

Hôm nay ngày……………., đại diện hai bên gồm có:
BÊN GIAO HÓA ĐƠN: 
Tên công ty : Công ty kế toán Hà Nội
Trụ sở chính: Số 4 ngõ 322 lê trọng tấn, thanh xuân, hà nội
MST : 010625369
BÊN NHẬN  HÓA ĐƠN:       
Tên công ty : 
Trụ sở chính:
MST :
Cả hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh  01 hóa đơn GTGT 03 liên số …….. ngày …….
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
 …………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:
…………………………………………………………………………………………  
Lý do điều chỉnh : 
.…………………………………………………………………………………………
Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN                                 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Lưu ý : Đối với hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

– Kê khai thuế: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

+ Bên bán: Điều chỉnh giảm trực tiếp vào chỉ tiêu bán ra trên mẫu 01/GTGT

+ Bên mua: Điều chỉnh giảm trực tiếp vào chỉ tiêu mua vào trên mẫu 01/GTGT

 

III/ Trường hợp đặc biệt 2 bên đã kê khai thuế, khi hóa đơn giá trị gia tăng đó là sai

1. Hóa đơn viết sai tên công ty địa chỉ:

Nếu như hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Đây là hướng dẫn mới tại Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC.

2. Hóa đơn viết sai MST mà đã kê khai thuế:

Thông tư 26/2015/TT-BTC cũng nhấn mạnh “Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán”

– Đây là tiêu thức bắt buộc phải chính xác, do đó khi các bạn viết hóa đơn mà ghi sai Mã Số Thuế của người mua thì ngoài việc các bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, các bạn còn phải lập hóa đơn điều chỉnh giao cho người mua.

– Cụ thể khi lập hóa đơn điều chỉnh MST của người mua các bạn cần chú ý như sau:

+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên điều chỉnh hóa đơn.

+ Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người.

+ Tại tiêu thức: “Tên hàng hóa, dịch vụ” các bạn ghi: Điều chỉnh mã số thuế đã ghi tại hóa đơn số …. ký hiệu… ngày… tháng…. năm…

+ Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào