tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10768

CCDC có phải xuất hóa đơn không, khi cho, mượn tài sản cố định ?

 
Cho, mượn tài sản cố định, công cụ dụng cụ có phải xuất hóa đơn không?
                                               

Câu hỏi:

 Cho mượn tài sản cố định, công cụ, dụng cụ qua lại giữa hai Công ty thành viên, trực thuộc một Công ty mẹ hạch toán độc lập có phải xuất hóa đơn không?
 
 

Trả lời:

 Theo điều 16, khoản 1 điểm b Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về những trường hợp phải xuất hóa đơn bao gồm:
 
 
a) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.
 
 
Điều 3 khoản 7 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
 
 
b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
 
 
Như vậy, căn cứ theo quy định trên, các trường hợp cho mượn tài sản , hàng hoá… giữa hai Công ty, hay hai công ty thành viên trực thuộc một công ty mẹ hạch toán độc lập thì không phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn