tài liệu kế toán


Chế độ kế toán
Cách hạch toán tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133/2016/TT-BTC và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới tài khoản 112
Cách hạch toán tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT-BTC và hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản 111 tiền mặt
Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333 phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

0982.686.028