tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10648

Có chịu thuế TNCN khi chi hoa hồng môi giới cho người nước ngoài không?

Như chúng ta đã biết, đối với chi phí hoa hồng môi giới mà doanh nghiệp phải chi trả cho những người trung gian khi hàng hóa đó tiêu thụ trong nước thì sẽ bị tính thuế TNCN trước khi chi trả cho người môi giới. Vậy nếu người trung gian môi giới đó là người nước ngoài thì việc chi trả hoa hồng môi giới được tính thuế TNCN ra sao? Hãy cùng Tài Liệu kế toán trả lời nhé!
Đối tượng phải nộp thuế TNCN:
Cá nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
Đối tượng không phải nộp thuế TNCN:
Theo Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn: Đối tượng không áp dụng thuế bao gồm:
“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
Xúc tiến đầu tư và thương mại;
Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;…”
 Kết luận
 Cá nhân không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài, cho doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài, thì thu nhập của cá nhân không cư trú này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Doanh nghiệp chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn