tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10351

Có được tính vào chi phí hợp lý đối với thưởng tết Nguyên Đán không?

Thưởng tết Nguyên Đán có được tính vào chi phí hợp lý không?Vào những ngày cận kề tết Nguyên Đán, doanh nghiệp nào cũng dự trù một khoản chi phí thưởng tết cho nhân viên để khuyến khích người lao động làm việc. Vậy những khoản chi thưởng này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không? Dưới đây Tài Liệu kế toán xin chia sẻ qua bài viết: Thưởng tết Nguyên Đán có được tính vào chi phí hợp lý không?

1. Thứ nhất: Về Thuế TNDN

*  Theo quy định tại Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung  Điều 6, khoản 2 điểm 2.30 Thông tư số 78/2014/TT-BTC  quy định những khoản chi được trừ như sau:
- “- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.
- Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.
- Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.
- Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.
Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
* Căn cứ theo quy định trên thì để các khoản tiền thưởng, hỗ trợ ngày lễ, tết được tính vào chi phí được trừ, nếu:
a. Khoản chi đó được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:
                * Hợp đồng lao động
                * Thoả ước lao động tập thể
                * Quy chế tài chính
                * Quy chế thưởng
b. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

2. Thứ hai: Về Thuế TNCN

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định thu nhập chịu thuế như sau:
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
………
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán”
Căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền thưởng tết Nguyên Đán là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Khoản thưởng cho người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả, theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

3. Thứ ba: Về hạch toán kế toán

- Khi tính các khoản thưởng cho người lao động.
Nợ TK 642, 641
Có TK 334
- Khi thanh toán tiền thưởng cho người lao động:
Nợ TK 334,3335
Có TK 111, 112
* Lưu ý :
* Tiền thưởng ngày lễ tết không phải tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi.
* Tiền thưởng gắn liền với mức lương, và mức độ hoàn thành công việc, có thể được chia hàng tháng, hoặc từng đợt trong năm.
* Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho các cá nhân người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp hỗ trợ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào các kỳ nghỉ dài như nghỉ mát, nghỉ đông; gia đình có hiếu hỷ, ốm đau…
* Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều có thể chi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online11
Tổng xem1