tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10297

Có được khấu trừ thuế khi hóa đơn xuất sai thời điểm không?

Một trong những sai sót chủ yếu liên quan đến hóa đơn tài chính hiện nay trong hoạt động của doanh nghiệp là thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn tài chính.
 
Vấn đề ở đây là hóa đơn lập sai thời điểm có được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào không, có được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?  Bài viết này Tài liệu kế toán xin giải đáp các vướng mắc đó.

1. Hóa đơn sai thời điểm được đưa vào chi phí hợp lý:

 
Theo Công văn 2731/TCT-CS ngày 20/6/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hà Nam:
 
“Trường hợp người mua đi mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp trong tháng 1/2016 nhưng nhà cung cấp không lập hóa đơn khi giao nguyên vật liệu mà lập hóa đơn vào tháng 2/2016. Nếu công ty có có các tài liệu, hồ sơ: Báo giá, hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao trong tháng 1/2016 thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Bên bán sẽ bị phạt về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.”
 
 
 

2. Hóa đơn sai thời điểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

 
Theo Công văn 74116/CT-TTHT ngày 2/12/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội:
 
 
Theo Công văn 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hà Nội:
 
“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin mua hàng hóa từ các nhà cung cấp (trang thiết bị, vật tư sử dụng để nghiên cứu). Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng/thanh lý hợp đồng thì Ban quản lý được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào do người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định. Các đơn vị cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn.”

3. Mức phạt lập hóa đơn sai thời điểm

 
– Bên mua: Hóa đơn lập sai thời điểm sẽ được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 
– Bên bán: Sẽ bị phạt về hành vi Lập hóa đơn sai thời điểm (Phạt từ 4 – 8 triệu)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online16
Tổng xem1