tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10165

Có được khấu trừ thuế khi thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba không?

Thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba có được khấu trừ thuế không? Đây là câu hỏi của không ít bạn kế toán vì việc thanh toán liên quan đến điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của DN. 
Công văn số 61647/CT-TTHT ngày 13/9/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế thì:
Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, hình thức thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán chỉ được chấp nhận nếu việc chỉ định này có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán.
 
Theo đó, trường hợp bên bán hàng đã giải thể nên yêu cầu bên mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bên thứ ba, nếu bên thứ ba này không được kế thừa quyền lợi của bên bán theo quy định pháp luật và việc chỉ định thanh toán cho bên thứ ba cũng không có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán thì không được chấp nhận. Bên mua sẽ không được khấu trừ và hạch toán chi phí.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online11
Tổng xem1