tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10142

Có được tính vào chi phí được trừ chi phí nghỉ mát, du lịch cho nhân viên

Theo quy định tại Điều 4 của thông tư 96/2015/TT­-BTC hiệu lực ngày 6/8/2015 như sau:
“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
 
– Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
 
– Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
 
– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
(Trước đây chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát mặc dù có hóa đơn, doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN. Bạn dùng quỹ phúc lợi hoặc lợi nhuận sau thuế. TH không có quỹ phúc lợi, ko có LN sau thuế (lỗ) thì đưa vào chi phí khác (811) – nó là chi phí kế toán ( ko đủ đk để ghi nhận là chi phí thuế ) . Vì vậy khi quyết toán thuế TNDN năm, bạn loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN)
 
Nhưng từ khi TT78/2014 có hiệu lực, Doanh nghiệp muốn Các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động vào chi phí hợp lý thì cần: ­
 
– Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát ­
– Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí. ­
– Hợp đồng kinh tế ­
– Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống …, nếu là đơn vị cung cấp dịch vụ cho công ty thì phải thể hiện trên văn bản. (Nếu giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)
 
Kết luận: Chi phí doanh nghiệp cho nhân viên đi du lịch, nghỉ mát được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hồ sơ như trên.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1