tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10501

Có phải điều chỉnh khi khai sai tên, quy cách, SL hàng xuất nhập khẩu không?

Nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mặc dù tờ khai phân luồng xanh thông quan, hàng đã qua KVGS. Tuy nhiên do sơ suất bộ phận chứng từ đã làm sai thông tin. Doanh nghiệp có phải khai bổ sung lại cho đúng với tên hàng và số lượng hay không? Thủ tục và cách thức như thế nào? Tài Liệu kế toán sẽ chia sẻ cùng bạn đọc qua bài viết dưới đây:
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
 
“1. Các trường hợp khai bổ sung:
a) Người khai hải quan khi xuất nhập khẩu được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
 
b) Người khai hải quan, người nộp thuế xuất nhập khẩu xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
 
c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 
d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế khi xuất, nhập khẩu mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;”
 
Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
 
“2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:
a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
 
b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan khi xuất, nhập khẩu được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.”
 
Theo quy định trên, trường hợp của công ty nếu được khai bổ sung. Tuy nhiên, căn cứ điểm 3.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì chỉ tiêu “Số lượng” thuộc diện không được phép sửa trên tờ khai hải quan điện tử; Do đó, việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn