tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10117

Có thể cho cá nhân, công ty khác vay, mượn tiền không?

Rất nhiều DN và kế toán đang có vướng mắc trường hợp Công ty có khoản tiền nhàn rỗi thì có thể cho cá nhân, công ty khác vay mượn? Nhưng Có được cho vay bằng tiền mặt không? Tiền lãi có chịu thuế GTGT không? Có phải xuất hóa đơn không? tài liệu kế toán xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn:

1. Có được cho vay bằng tiền mặt không?

Theo điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 quy định:
 
“Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
 
1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán sau:
 
a) Thanh toán bằng Séc;
 
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
 
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”
 
=> Như vậy: Khi các DN vay, cho vay, trả nợ vay thì không được sử dụng tiền mặt
 

2. Tiền lãi vay có chịu thuế GTGT, có phải xuất hóa đơn?

 
a. Tiền lãi cho vay có chịu thuế GTGT?
 
Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT¬BTC ngày 31/12/2013, Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:
 
“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.
 
Ví dụ 5: Công ty cổ phần Thiết bị Điện Hùng Cường có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Thiết bị Điện Hùng Cường ký hợp đồng cho Công ty TNHH Thành Công vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần Thiết bị Điện Hùng Cường nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”
 
Như vậy: Khoản Tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
b. Khi nhận được tiền lãi cho vay có phải lập hóa đơn?
 
Theo Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT¬BTC:
 
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 
Như vậy: Chỉ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì KHÔNG phải lập hóa đơn.
 
Kết luận:
 
– Trên hoá đơn ghi rõ: Thu lãi tiền cho vay
– Khi thu tiền lãi cho vay thì công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT.
– Dòng thuế suất, số thuế GTGT: Gạch chéo (/). (Vì là đối tượng không chịu thuế GTGT)
 

– Khi thu tiền lãi cho vay thì công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online46
Tổng xem1