tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10441

Có thể làm giám đốc nhiều công ty với một người không?

Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty không? Được quy định trong văn bản nào?
Đây là vướng mắc của nhiều DN khi nhà nước có rất nhiều các QĐ mới nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp
Như các bạn đã biết Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần luôn là một người phải chịu trách nhiệm rất lớn về hoạt động trong công việc làm ăn kinh doanh của mỗi DN.
Do đó cần có sự lựa chọn và cân nhắc hợp lý để tìm được một người đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu về tư cách pháp lý và năng lực bản thân để hoàn thành công việc.

1.  Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty không? Được quy định trong văn bản nào?

* Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã bỏ điều luật quy định về điều kiện làm giám đốc công ty cổ phần tại Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005 như sau:
“Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”.
* Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 QĐ về tiêu chuẩn, điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc chung cho các công ty TNHH và công ty cổ phần như sau:
“Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
- Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này,
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi.
 
mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó”.
Bên cạnh đó theo Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:
- Nếu một trong hai công ty hoặc cả hai công ty đều là Doanh nghiệp Nhà nước (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) thì  không thể đồng thời làm giám đốc hai công ty.
 
“Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc
…. 8. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1