0973.981.661

tài liệu kế toánCông Ty Tnhh Hygenica Vietnam

Công Ty Tnhh Hygenica Vietnam có địa chỉ trụ sở Số 167-169, đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh mã số doanh nghiệp 0316360295
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH HYGENICA VIETNAM
- Mã số doanh nghiệp 0316360295
- Địa chỉ : Số 167-169, đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý:
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp: Đang cập nhật...
- Ngày bắt đầu thành lập:2020-07-02
- Ngành nghề kinh doanh chính : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Ngành Nghề Kinh Doanh: