0973.981.661

tài liệu kế toánCông Ty Tnhh Lưu Trú Sông Sao (river Star)

Công Ty Tnhh Lưu Trú Sông Sao (river Star) có địa chỉ trụ sở 334 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam mã số doanh nghiệp 4001211032
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH LƯU TRÚ SÔNG SAO (RIVER STAR)
- Mã số doanh nghiệp 4001211032
- Địa chỉ : 334 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý:
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp: Đang cập nhật...
- Ngày bắt đầu thành lập:2020-07-03
- Ngành nghề kinh doanh chính : Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


Ngành Nghề Kinh Doanh: