0973.981.661

tài liệu kế toánCông Ty Tnhh Savanna Hội An

Công Ty Tnhh Savanna Hội An có địa chỉ trụ sở Tổ 2, Khối An Mỹ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam mã số doanh nghiệp 4001211018
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH SAVANNA HỘI AN
- Mã số doanh nghiệp 4001211018
- Địa chỉ : Tổ 2, Khối An Mỹ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý:
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp: Đang cập nhật...
- Ngày bắt đầu thành lập:2020-07-03
- Ngành nghề kinh doanh chính : Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


Ngành Nghề Kinh Doanh: