tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10320

Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ mới nhất- Mẫu 06/GTGT

Theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC  thì: Kể từ ngày 1/9/2014  Những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (không phải mua tài sản >1 tỷ như trước đây nữa) thì có thể làm mẫu 06/GTGT đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Dưới đây là nội dung mẫu 06/GTGT
 
 
                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                           THÔNG BÁO 
                                         ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
 
 
  
                Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….
 
Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
Mã số thuế: 0105839785
Địa chỉ: Số 04- Ngõ 322 – Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân – Hà Nội
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thực tế
 
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ
 
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2017
 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
 
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
 
 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                                                  Ngày …….tháng …….năm …….
Họ và tên:…….                                                                                     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Chứng chỉ hành nghề số:…….                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
 
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem1