tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10119

DN hoạt động từ 2016 trở về trước lệ phí môn bài năm 2017 

Kể từ ngày 01.01.2017, chính sách Thuế Môn bài đã được bãi bỏ và thay thế bằng Lệ phí Môn bài, căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Việc này sẽ ảnh hưởng đến Doanh nghiệp ra sao?
 
– Mức thu lệ phí Môn Bài là bao nhiêu?
 
– Chúng ta có phải lập Tờ khai lệ phí Môn bài 2017 không?
 
– Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh có phải khai, nộp lệ phí MB không?
 
Đối với các Doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh từ năm 2016 trở về trước:
 
1. Trường hợp Doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế Môn bài năm 2016 và không có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2016, thì không phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2017
 
Tuy nhiên, có hai việc cần quan tâm:
 
a) DN cần xác định lại mức thu lệ phí Môn bài năm 2017  phải nộp là 3 triệu/năm hay 2 triệu/năm để nộp phí cho phù hợp.    
 
Thời hạn nộp lệ phí MB 2017, hạn chót ngày 30.1.2017  (Khoản 4, Điều 5, Nghị định)
 
b) Các Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp đều phải khai, nộp lệ phí Môn bài.
 
Do đó, nếu trong năm 2016, các Chi nhánh đã có khai nộp thuế MB thì xử lý giống như tại trụ sở chính của DN. Trường hợp trong năm 2016 chưa khai, nộp thuế MB thì phải xử lý như đoạn 2. dưới đây.
 
2. Trường hợp Doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế Môn bài năm 2016 và có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2016, thì  phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2017.   
 
a) Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này (đính kèm)
 
b) Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 
-Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
 
– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
 
c) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm
 
 
 
TRÍCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT:
 
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 về Lệ phí Môn Bài
 
Điều 6. Hiệu lực thi hành.
 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
 
2. Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01.01.2017  thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bàicho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu (*) lệ phí môn bài phải nộp.
 
(Ghi chú: yếu tố làm căn cứ xác định mức thu MB là: vốn điều lệ, theo Điều 4)
 
Căn cứ vào vốn và mức lệ phí môn bài, cơ quan thuế rà soát và lập bộ lệ phí môn bài, thông báo lệ phí môn bài phải nộp cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình và triển khai quản lý thu lệ phí môn bài theo quy định của Nghị định này.
 
Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
 
1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
 
a) Tổ chức có vốn điều lệ (hoặc vốn đầu tư) trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 
b) Tổ chức có vốn điều lệ (hoặc vốn đầu tư) từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
 
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online40
Tổng xem1