tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10589

Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế thì việc xuất hóa đơn như thế nào?

Vì sao doanh nghiệp bị đóng mã số thuế?  Nếu xuất hóa đơn trong thời gian Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế có bị phạt không?  Đó là vấn đề không phải kế toán nào cũng biết. Sau đây Tài liệu kế toán cùng bạn làm rõ vấn đề này nhé!
Việc DN bị đóng mã số thuế thì có 1 số lý do như sau:
   
     – Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau 3 lần cơ quan thuế gửi thông báo không thấy phản hồi …
 
     – Chuyển địa điểm kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế.
 

1. Bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn không?

 
Theo điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Việc Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cụ thể như sau:
 
“Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
 
Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
– Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).”
 
Kết luận:
 
– Nếu DN bị đóng mã số thuế mà xuất hóa đơn là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
 

2. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị phạt như thế nào?

 
Theo khoản 5 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, cụ thể như sau:
 
 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại –-khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
Như vậy:
 
– Mức phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là: Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Và phải thu hồi lại những hóa đơn đó.
 
Chi tiết hơn các bạn có thể xem tại Công văn 66672/CT-HTr ngày 12/10/2015 của Cục thuế TP. Hà Nội gửi Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn