tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10609

Bài viết dưới đây chia sẻ những lợi ích đối với những doanh nghiệp có số lượng lao động thấp chỉ <10 lao động.

Doanh nghiệp ít lao động có ưu điểm gì

Được miễn đăng ký nội quy lao động.

Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Doanh nghiệp dưới 10 người lao động không cần ban hành nội quy lao động bằng văn bản; doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận các nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong hợp đồng lao động để thực hiện.

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định doanh nghiệp có dưới 10 lao động không phải đăng ký nội quy lao động.

Miễn thủ tục gửi thang, bảng lương.

Nội dung này nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, theo dự thảo này, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Không cần tổ chức hội nghị người lao động

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động. Hội nghị này được tổ chức 12 tháng một lần và thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc…

Theo đó, doanh nghiệp có dưới 10 lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn