tài liệu kế toánThông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Tnhh Thương Mại Grevo

Công Ty Tnhh Thương Mại Grevo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREVO mã số doanh nghiệp 0316366427 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kovic Groups

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kovic Groups

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVIC GROUPS mã số doanh nghiệp 0316366339 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Công Nghệ Nước Thành Vinh

Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Công Nghệ Nước Thành Vinh

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC THÀNH VINH mã số doanh nghiệp 0316366265 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Forest Water

Công Ty Tnhh Forest Water

CÔNG TY TNHH FOREST WATER mã số doanh nghiệp 0316365631 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Tm Dv Mtv Thực Phẩm Quốc Tế Vũ Yến

Công Ty Tnhh Tm Dv Mtv Thực Phẩm Quốc Tế Vũ Yến

CÔNG TY TNHH TM DV MTV THỰC PHẨM QUỐC TẾ VŨ YẾN mã số doanh nghiệp 0316365624 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Yubeni Logistics

Công Ty Tnhh Yubeni Logistics

CÔNG TY TNHH YUBENI LOGISTICS mã số doanh nghiệp 0316365335 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thương Mại Thực Phẩm Nụ Cười Mới

Công Ty Tnhh Thương Mại Thực Phẩm Nụ Cười Mới

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM NỤ CƯỜI MỚI mã số doanh nghiệp 0316364973 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Cường Vinh

Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Cường Vinh

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT CƯỜNG VINH mã số doanh nghiệp 0316363514 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xây Lắp điện Tuấn Ngọc

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xây Lắp điện Tuấn Ngọc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN NGỌC mã số doanh nghiệp 0316363112 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh El Camino

Công Ty Tnhh El Camino

CÔNG TY TNHH EL CAMINO mã số doanh nghiệp 0316361845 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cp Quảng Cáo Và Truyền Thông Sông Lam

Công Ty Cp Quảng Cáo Và Truyền Thông Sông Lam

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG SÔNG LAM mã số doanh nghiệp 0316360217 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cổ Phần Gring

Công Ty Cổ Phần Gring

CÔNG TY CỔ PHẦN GRING mã số doanh nghiệp 0316359839 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Phú Anh

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Phú Anh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PHÚ ANH mã số doanh nghiệp 0202033689 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Chấn Phong

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Chấn Phong

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẤN PHONG mã số doanh nghiệp 0109253369 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Luật Tnhh Teamwork Việt Nam

Công Ty Luật Tnhh Teamwork Việt Nam

CÔNG TY LUẬT TNHH TEAMWORK VIỆT NAM mã số doanh nghiệp 0316367452 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Ngọc Tâm

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Ngọc Tâm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGỌC TÂM mã số doanh nghiệp 0109250336 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Tư Vấn Và đầu Tư Xây Dựng New House

Công Ty Tnhh Tư Vấn Và đầu Tư Xây Dựng New House

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEW HOUSE mã số doanh nghiệp 0109250343 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Mtv Công Nghệ Phần Mềm Ensoft

Công Ty Tnhh Mtv Công Nghệ Phần Mềm Ensoft

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ENSOFT mã số doanh nghiệp 0109250350 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Hbp Việt Nam

Công Ty Tnhh Hbp Việt Nam

CÔNG TY TNHH HBP VIỆT NAM mã số doanh nghiệp 0109249901 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Beautiful Ngọc Anh Spa

Công Ty Tnhh Beautiful Ngọc Anh Spa

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL NGỌC ANH SPA mã số doanh nghiệp 0316365656 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng Huy Hoàng

Công Ty Tnhh Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng Huy Hoàng

CÔNG TY TNHH MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUY HOÀNG mã số doanh nghiệp 3502428972 địa chỉ trụ sở chính

Ban Quản Lý Dự án đầu Tư Xây Dựng Huyện Trực Ninh

Ban Quản Lý Dự án đầu Tư Xây Dựng Huyện Trực Ninh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TRỰC NINH mã số doanh nghiệp 0601198964 địa chỉ trụ sở chính

Hội Khuyến Học Huyện Phú Bình

Hội Khuyến Học Huyện Phú Bình

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN PHÚ BÌNH mã số doanh nghiệp 4601558413 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bất động Sản Phú Mỹ Hưng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bất động Sản Phú Mỹ Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG mã số doanh nghiệp 0109251837 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoa Nam

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoa Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM mã số doanh nghiệp 0109251989 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Bình Minh

Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Bình Minh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH mã số doanh nghiệp 0109251611 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Máy Xây Dựng Phúc Hưng

Công Ty Tnhh Máy Xây Dựng Phúc Hưng

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG PHÚC HƯNG mã số doanh nghiệp 0109250311 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh đầu Tư Phát Triển Nội Thất Tâm An

Công Ty Tnhh đầu Tư Phát Triển Nội Thất Tâm An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT TÂM AN mã số doanh nghiệp 0109249965 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Y Tế Qt Việt Nam

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Y Tế Qt Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ QT VIỆT NAM mã số doanh nghiệp 0109250720 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Quang Hằng Gb

Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Quang Hằng Gb

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT QUANG HẰNG GB mã số doanh nghiệp 0316366508 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và đầu Tư Tiến Phong

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và đầu Tư Tiến Phong

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TIẾN PHONG mã số doanh nghiệp 0109249210 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Quốc Tế We Are Green

Công Ty Tnhh Quốc Tế We Are Green

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ WE ARE GREEN mã số doanh nghiệp 0109251604 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Khánh Nhật Vp

Công Ty Tnhh Khánh Nhật Vp

CÔNG TY TNHH KHÁNH NHẬT VP mã số doanh nghiệp 2500649692 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cổ Phần Thêu Và Công Nghệ Cao Pdtex

Công Ty Cổ Phần Thêu Và Công Nghệ Cao Pdtex

CÔNG TY CỔ PHẦN THÊU VÀ CÔNG NGHỆ CAO PDTEX mã số doanh nghiệp 0901081847 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tư Vấn đầu Tư Hoàng Khang

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tư Vấn đầu Tư Hoàng Khang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOÀNG KHANG mã số doanh nghiệp 0316365409 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Du Lịch Hachi

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Du Lịch Hachi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HACHI mã số doanh nghiệp 0109250304 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Pondo Việt Nam

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Pondo Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PONDO VIỆT NAM mã số doanh nghiệp 0109251805 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh 10m Factory

Công Ty Tnhh 10m Factory

CÔNG TY TNHH 10M FACTORY mã số doanh nghiệp 0316361813 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Cơ điện Lạnh đức Linh Phát

Công Ty Tnhh Cơ điện Lạnh đức Linh Phát

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC LINH PHÁT mã số doanh nghiệp 3603735031 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Thiết Bị điện Minh An

Công Ty Tnhh Thiết Bị điện Minh An

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH AN mã số doanh nghiệp 0109250047 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Công Nghệ Tài Chính Việt Nam

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Công Nghệ Tài Chính Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VIỆT NAM mã số doanh nghiệp 0109251474 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Kt Tk Xd Hảo Gia Phát

Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Kt Tk Xd Hảo Gia Phát

CÔNG TY TNHH SX TM DV KT TK XD HẢO GIA PHÁT mã số doanh nghiệp 0316365536 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Phân Phối Nguyên Liệu Ngành Bánh Mạnh Khánh

Công Ty Tnhh Phân Phối Nguyên Liệu Ngành Bánh Mạnh Khánh

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU NGÀNH BÁNH MẠNH KHÁNH mã số doanh nghiệp 0316363539 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Giải Trí Sao Quốc Tế

Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Giải Trí Sao Quốc Tế

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO QUỐC TẾ mã số doanh nghiệp 0109251442 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Zoo Studio Ad

Công Ty Tnhh Zoo Studio Ad

CÔNG TY TNHH ZOO STUDIO AD mã số doanh nghiệp 0316366674 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Minh Hiệp

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Minh Hiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH HIỆP mã số doanh nghiệp 0316366314 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế, Thi Công Nội, Ngoại Thất At.home

Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế, Thi Công Nội, Ngoại Thất At.home

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG NỘI, NGOẠI THẤT AT.HOME mã số doanh nghiệp 0109248390 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh K- Leisure Sports

Công Ty Tnhh K- Leisure Sports

CÔNG TY TNHH K- LEISURE SPORTS mã số doanh nghiệp 0109252157 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cp Thực Phẩm Hbc

Công Ty Cp Thực Phẩm Hbc

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HBC mã số doanh nghiệp 0109252189 địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Tnhh Linh Export

Công Ty Tnhh Linh Export

CÔNG TY TNHH LINH EXPORT mã số doanh nghiệp 0316366138 địa chỉ trụ sở chính

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next

0973.981.661