tài liệu kế toántruy Lượt Xem:12276

Đối tượng nào chịu thuế gtgt 10% tại Việt Nam

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% năm 2018 được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC đánh vào các mặt hàng tiêu dùng thông thường.
 
I. Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%.
 
 – Các mức thuế suất GTGT 5%, 10% sẽ được ÁP DỤNG THỐNG NHẤT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.
 
 Ví dụ: Mặt hàng nước ngọt thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 10% thì đối với mặt hàng nước ngọt này ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại sẽ đều phải chịu thuế suất GTGT 10%.
 
Các bạn lưu ý rằng: sẽ không bao gồm các hàng hóa dịch vụ được quy định ở Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nhé!
 
Đối tượng nào chịu thuế gtgt 10% tại Việt Nam
 
1. Trường hợp DN không chỉ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% mà gồm nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì kê khai, nộp thuế như thế nào?
 
Các bạn đang xem bài viết “Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%” mới nhất năm 2018.
 
Trường hợp 1: Nếu Doanh nghiệp không xác định được từng mức thuế suất cho từng hàng hóa, dịch vụ thì sẽ phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất GTGT CAO NHẤT của hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh.
 
Trường hợp 2: Nếu phân biệt được rõ ràng từng mức thuế suất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ thì phải kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ đó.
 
2. Thuế suất GTGT 10% được áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Cụ thể:
 
+ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Quy định về “Thuế suất 0%
 
   => Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC.
 
 + Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Quy định về “Đối tượng không chịu thuế GTGT
 
    => Quy định này được sửa đổi bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC.
 
+ Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Quy định về “Thuế suất GTGT 5%
 
   => Hiện nay đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC
 
II. Dưới đây là cơ sở pháp lý mới nhất hướng dẫn về các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% tính đến năm 2018:
 
Đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC  ban hành ngày 31/12/2013
 
Quy định về các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% – Năm 2018
 
Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn