tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10282

Hàng bán bị trả lại

 Khi bán hàng hóa cho người mua, doanh nghiệp thường bàn giao hàng hóa và tiến hành lập hóa đơn giao cho khách. Nhưng khi khách hàng đã nhận hàng, nhận hóa đơn, thậm chí đã kê khai thuế, nhưng vẫn trả lại hàng vì không đúng phẩm chất, chất lượng thì kế toán cần phải xử lý thế nào. tài liệu kế toán  xin chia sẻ với các bạn trường hợp này qua bài viết:
 
 Xử lý trong trường hợp hàng bán bị trả lại

1. Xử lý khi trả lại hàng hóa cho bên bán: phải xuất hóa đơn trả lại hàng

Theo quy định tại điều 2.8 Phụ lục số 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc trả lại hàng như sau:
 
“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).
 
          Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”
 
Theo quy định trên, khi trả lại hàng thì bên mua phải :
 
Lập hóa đơn trả lại hàng ( một phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn)
Ghi rõ số lượng, giá trị, tiền thuế trả lại
Ghi rõ lý do trả lại hàng
Trường hợp bên mua không có hóa đơn, thì hai bên lập biên bản trả lại hàng, đồng thời trả lại hóa đơn cho bên bán

2. Kê khai thuế với những hàng hóa trả lại cho bên bán

2.1. Trường hợp chưa kê khai thuế hàng hóa trả lại
Trường hợp hàng bán bị trả lại trong kỳ, chưa kê khai thuế, hai bên lập biên bản trả lại hàng, trả lại hóa đơn cho bên bán, và không phải kê khai thuế.
 
Bên mua có thể xuất hóa đơn trả lại hàng. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng bên mua chỉ kê khai hóa đơn sử dụng, mà không kê khai thuế
 
2.2 Trường hợp đã kê khai thuế hàng hóa trả lại
Trường hợp hai bên đã kê khai thuế đầu ra, đầu vào, hai bên lập biên bản, bên mua xuất hóa đơn trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng cho bên bán.
 
Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên bán kê khai:
 
Giảm doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra
Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên mua kê khai:
Giảm doanh thu mua hàng và thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn trả  lại hàng
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tờ  hóa đơn trả lại hàng
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem1