tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10630

Hàng hóa nhập khẩu tại kho ngoại quan thuế nhà thầu là bao nhiêu?

Hiện nay, để phục vụ cho mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam, trong đó, có một số trường hợp hàng hóa được nhập khẩu qua kho ngoại quan. Vậy quy định thuế nhà thầu đối với kho ngoại quan này như thế nào? Sau đây Kế toán Hà Nội sẽ giúp cùng các bạn tìm hiểu về nội dung này.

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm Kho ngoại quan là gì?

– Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng dưới sự kiểm tra, giám sát của Hải quan.

Thuế nhà thầu đối với hàng hóa qua kho ngoại quan?

– Thuế nhà thầu là thuế đánh vào thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là “nhà thầu nước ngoài”). Bao gồm:
♦  Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh có cơ sở hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
♦ Thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thuộc đối tượng cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam.
 
Theo quy định hiện hành về thuế nhà thầu, thu nhập của nhà thầu nước ngoài có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa dưới hình thức điểm giao, nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Tuy nhiên, nếu địa điểm giao nhận hàng hóa là tại cửa khẩu Việt Nam hoặc cửa khẩu nước ngoài (và không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam) thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. (Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và khoản 7 Điều 4 Chương I Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 thì kho ngoại quan không phải là cửa khẩu.)
=> Vậy nhà thầu sẽ phải chịu thuế đối với hàng nhập khẩu qua kho ngoại quan.
Lưu ý: Hàng hóa nhập khẩu được đề cập ở đây phải có yếu tố mậu dịch. Nếu không có yếu tố mậu dịch như nhập khẩu phi mậu dịch, nhập để gia công sau đó xuất trả hàng cho doanh nghiệp nước ngoài,… sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
 Cách tính đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua kho ngoại quan:
         Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
        Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN
Trong đó:   –  Thuế GTGT: không áp dụng (về nguyên tắc, thuế GTGT đã được nộp ở khâu nhập khẩu).
– Thuế TNDN: Doanh thu tính thuế TNDN là giá trị hàng hóa; tỷ lệ thuế TNDN là 1%

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào