tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10550

Hóa đơn bất hợp pháp

Hầu hết các Doanh nghiệp hoạt động đều phải trải qua quá trình Quyết Toán thuế.
 
=> Vậy các bạn kế toán chưa bao giờ tham gia quyết toán thuế sẽ thấy lo lắng và lúng túng trước các tình huống cần giải trình với cơ quan thuế để bảo vệ thuế GTGT và chi phí thuế TNDN cho Doanh nghiệp.
 
Để giúp các bạn không còn lúng túng với việc giải trình thì Tin tức kế toán xin chia sẻ tình huống thực tế sau:
 
GIẢI TRÌNH HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP
 
Khi tham gia quyết toán cho 1 DN thuộc Quận Thanh Xuân chúng tôi đã gặp phải tình huống sau:
 
- Cơ quan Thuế yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, truy thu và phạt chậm nộp LÝ DO: ĐÓ LÀ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP
 
- Cơ Quan thuế đã kiểm tra và phát hiện Doanh nghiệp có 05 hóa đơn đầu vào (Liên 2) đã kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí. 05 Hóa đơn trên thuộc Doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, Tổng trị giá 5 hóa đơn là 2 tỷ (Thuế GTGT là 200tr).
 
=> KẾ TOÁN TIẾN HÀNH GIẢI TRÌNH NHƯ SAU:
 
  Về Thuế TNDN:
Có đầy đủ bộ hồ sơ chứng minh các hóa đơn mua vào đó là có thực (theo quy định tại ĐIỀU 4 TT96/2015/TT-BTC sửa đổi điều 6 TT78/2014/TT-BTC)
  Thuế GTGT:
Doanh nghiệp chứng minh được tại thời điểm mua hàng Doanh nghiệp bán vẫn đang hoạt động, hóa đơn GTGT đã được thông báo phát hành và có giá trị sử dụng (không phải hóa đơn bất hợp pháp như quy định tại ĐIỀU 22 THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC)
 
- Biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
- Hợp đồng mua bán 2 bên
-  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu hóa đơn đó trên 20tr)
- Hóa đơn đầu vào (Liên 2)
 
KÈM THEO BẢN CAM KẾT (Có đóng dấu của Doanh nghiệp)
 
(Lưu ý: nếu chưa xuất dùng hàng hóa đó thì phải chứng minh hàng hóa đó vẫn còn tồn trong kho)
 
 KẾT LUẬN: Bạn giải trình và chứng minh được bộ hóa đơn chứng từ như trên thì DN sẽ không bị xuất toán Thuế GTGT và Thuế TNDN.
 
P/S: Về việc giải trình hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa kê khai thuế sẽ được chia sẻ ở bài viết tiếp theo! 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn