tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10207

Hóa đơn điện tử có mã xác thực, cách kiểm tra

Các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa. dịch vụ (người mua) mỗi khi nhận được hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. nên làm gì?
Cách kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực
 
Một số dấu hiệu nhận biết: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn có thông tin như sau:
 
– Số hóa đơn xác thực (gồm 15 ký tự số) 
– Mã xác thực (gồm 64 ký tự chữ) 
– Mã vạch 2 chiều in trên hóa đơn.
 
Với hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, người mua có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn.
 
Bước 1: Vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo đường dẫn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn
 
Sau đó chọn mục “Hóa đơn có mã xác thực” ==> Lựa chọn mục “xác minh hóa đơn” như hình minh họa:
 
Bước 2: Tại màu hình xác minh hóa đơn, nhập thông tin được in trên hóa đơn điện tử
 
– “Số hóa đơn xác thực” (ví dụ: “012931000000052”)
– 05 ký tự đầu tiên của mã xác thực (Ví dụ: “2tIu5X”). như hình bên dưới
Trường hợp 1: Hóa đơn có giá trị pháp lý. được sử dụng để kê khai nộp thuế.
 
Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:
 
Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.
Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
Trạng thái hóa đơn: Là Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
 
Trường hợp 2:  Hóa đơn không có giá trị pháp lý do đã bị xóa bỏ. không được sử dụng để kê khai nộp thuế
 
Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:
 
Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…/…/,..
Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…
Trạng thái hóa đơn : Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx
 
** Hóa đơn của người mua thuộc một trong các trạng thái của trường hợp 2 là do người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn cũ. Theo quy định hiện hành, trước khi người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn. phải có biên bản thỏa thuận với người mua. Nếu người mua không được người bán thông báo trước, người mua có quyền yêu cầu người bán giải thích và cung cấp thông tin.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem1