tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10478

Hóa đơn mua vào chưa được thông báo phát hành thì xử lí thế nào?

Trong bài viết trước Tài liệu kế toán đã hướng dẫn các bạn 1 số tình huống và đưa ra cách xử lý tốt nhất. Ở bài viết này các bạn hãy cùng Tài liệu kế toán tìm hiểu thêm tình huống quyết toán thuế thực tế tại một Doanh Nghiệp thuộc Chi cục Thuế Thanh Xuân như sau:
 
TÌNH HUỐNG: giải trình hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành khi quyết toán thuế. 
 
Cơ quan Thuế yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, truy thu và phạt chậm nộp LÝ DO: ĐÓ LÀ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP DO BÊN BÁN CHƯA LÀM THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN.
 
Cơ Quan thuế đã kiểm tra và phát hiện Doanh nghiệp có 01 hóa đơn đầu vào (Liên 2)  đã kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí của Doanh nghiệp nhưng hóa đơn này bên bán chưa làm THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN Tổng trị giá 1 hóa đơn là 100TR (Thuế GTGT là 10tr).
 
=> KẾ TOÁN TIẾN HÀNH GIẢI TRÌNH VÀ BẢO VỆ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ NHƯ SAU:
 
Như tình huống trên đọc theo quy định tại ĐIỀU 22 THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC thì hóa đơn chưa hoàn thành việc thông báo phát hành là hóa đơn BẤT HỢP PHÁP.
 
NHƯNG quy định tại KHOẢN 2 ĐIỀU 10 TT10/2014/TT-BTC đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn đưa vào sử dụng thì:
 
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản  này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hoá đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định”
 
- Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
 
=> KẾT LUẬN TÌNH HUỐNG TRÊN:
 
–  Còn trường hợp bên Bán không kê khai và chấp hành quy định xử phạt CQT=> Thì bên mua bị loại hóa đơn trên không được kê khai khấu trừ và loại không được tính vào chi phí được trừ.
 
–  Với tình huống trên thì bên bán đã kê khai nộp thuế và chấp hành quy định xử phạt CQT rồi NÊN bên mua được phép sử dụng hóa đơn đó để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định (Lưu ý: Bên mua nên phô tô lại quyết định xử phạt của bên bán lưu lại hồ sơ)
 
QUA TÌNH HUỐNG TRÊN các bạn kế toán lưu ý khi nhận hóa đơn thì vào trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế để tra cứu xem hóa đơn đó đã được phát hành hay chưa.
 
P/S: Về việc giải trình hóa đơn mua vào trên 20tr đã quá thời hạn thanh toán qua Ngân hàng theo thời hạn ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ được chia sẻ ở bài viết tiếp theo!
 
CẢM ƠN CÁC BẠN
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn