tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10412

Hướng dẫn ĐK giảm trừ cho người phụ thuộc trên PM QTTTNCN 3.3.1

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 95/2016/TT-BTC: Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc và có hồ sơ chứng minh như sau:
 
CHÚ Ý:
– Có 2 cách để làm Bảng tổng hợp người đăng ký phụ thuộc là: Làm trên phần mềm HTKK hoặc trên phần mềm QTTNCN 3.3.1.
– Có 2 cách để nộp qua website là: Nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc Tncnonline.com.vn
Dưới đây Tài Liệu kế toán hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng và trực tiếp, cụ thể như sau:

 1/ Trường hợp DN đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:

Hồ sơ gồm:
 
2.1. Người lao động nộp cho DN những giấy tờ sau:
– Văn bản ủy quyền cho DN.
– Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi);
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).
2.2. DN nộp cho cơ quan thuế những giấy tờ sau:
– Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.
– Nộp Tờ khai đăng ký tổng hợp người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95). Trình tự theo hướng dẫn bên dưới:
a) Nếu các bạn làm bản cứng và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế theo mẫu 
Mẫu 20-ĐK-TH-NPT bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc
b) Nếu các bạn làm bản mềm và nộp qua mạng thì có 2 cách thực hiện như sau:
CÁCH 1: Làm mẫu 02TH trên phần mềm QTTNCN 3.3.1:
CÁCH 2: Làm mẫu 02TH trên phần mềm HTKK:
 
Sau đây Tài Liệu kế toán xin hướng dẫn các bạn làm theo CÁCH 1: Làm mẫu 02TH trên phần mềm QTTNCN 3.3.1:
 
Bước 1: Tải phần mềm QTTNCN 3.3.1 về tại đây: Phần mềm QTTNCN 3.3.1 => Phần mềm này là phần mềm đăng ký MST cá nhân, quyết toán thuế TNCN …
 Bước 2: Sau khi cài đặt xong -> Các bạn bật phần mềm QTTNCN 3.3.1 -> Click vào “Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” như hình dưới:
 
Bước 3: Nhập các Thông tin của DN như: MST, Kỳ tính thuế, tên công ty, địa chỉ …
Bước 4: Nhập các thông tin của nhân viên đăng ký giả trừ gia cảnh:
– Trường hợp NPT chỉ có năm sinh thì chỉ tiêu “Ngày sinh của NPT” ghi (01/01/năm sinh).
 
 Ví dụ 1: Nhân viên Đinh Văn Bình đăng ký người phụ thuộc là con: Đinh văn Minh. Thời gian từ tháng 8/2016. (Người con này chưa được ai đăng ký giảm trừ, nên chưa có MST)
Cách điền thông tin:
– Các bạn nhập Thông tin của của người cha và con vào Mục I “Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc” -> Cột “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 08/2016, “Đến tháng” không ghi: Để trống.
Ví dụ 2: Nhân viên Nguyễn việt Thắng đăng ký người phụ thuộc là con: Nguyễn việt Tiến. Thời gian tính giảm trừ từ tháng 9/2016. Nhưng người Con lại đang được người Mẹ đăng ký giảm trừ ở 1 công ty khác, thời gian từ tháng 9/2015.
Cách đăng ký như sau:
– Bên Công ty Mẹ: Yêu cầu đăng ký giảm người phụ thuộc đó xuống, cách thực hiện như sau:
Nhập thông tin của người Mẹ và Con vào Mục 2 “Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc” -> Cột “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 09/2015, “Đến tháng” ghi: 08/2016.
 – Bên Công ty Bố:  thực hiện như sau: Nhập thông tin của Bố và Con vào Mục 2 “Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc” -> Cột “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 09/2016, “Đến tháng” không ghi – Để trống.
Bước 5: Sau khi đã nhập xong thông tin đăng ký người phụ thuộc -> Bấm “Kiểm tra” -> “Kết xuất XML” 

2/ Trường hợp Cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan thuế:

Hồ sơ gồm​:

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT (theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính). (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); 
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn