tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10200

Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng điện tử mới nhất

Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng điện tử mới nhất Tổng cục thuế cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế
Các bước thực hiện như sau:
 
Bước 1: NNT vào đăng ký giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT
 
Vào chức năng “Tài khoản”, chọn “Đăng ký tờ khai”, chọn nút “Đăng ký thêm tờ khai”
Tích chọn 01/ĐNHT, nhấn nút “Tiếp tục”, nhấn tiếp nút “Chấp nhận”,  hệ thống sẽ hiển thị tờ 01/ĐNHT vào danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
 
Bước 2: Các bạn tích chọn chức năng “Kê khai trực tuyến” để thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn, thực hiện chọn các tiêu chí sau:
 
– Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế
Kích vào nút “Tiếp tục”
Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:
 
Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập
 
Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 
Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II
 
Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
 
Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu bắt buộc nhập
 
Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng
Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ )
 
Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.
Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.
 
Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.
 
Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.
 
Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.
Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT
xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online43
Tổng xem1