tài liệu kế toán


Kế Toán Tổng Hợp
Cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán

Cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán để lập sổ sách báo cáo tài chính bao gồm các hàm sumif, vlookup, subtotal, sum, if, and, or, max, min
Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 mẫu bảng lương hàng tháng mẫu bảng lương mới nhất của bộ tài chính bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-lđtl
Thu nhập tiền lương, tiền công chịu thuế tncn như thế nào?

Thu nhập tiền lương, tiền công chịu thuế tncn như thế nào?

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công 2019 bao gồm các khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động như Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công, Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao….
Đưa tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ

Đưa tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ

Tiền lương tháng 13 được coi là một khoản tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

0982.686.028