tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10615

Khi bên bán chưa kê khai quyết toán, hóa đơn bị loại

 
Trong bài viết trước Tài liệu kế toán đã hướng dẫn các bạn cách xử lý khi tình huống doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Ở bài viết này các bạn hãy cùng Tài liệu kế toán tìm hiểu thêm tình huống quyết toán thuế thực tế tại một Doanh Nghiệp thuộc Chi cục Thuế Hoàng Mai như sau:
 
TÌNH HUỐNG : GIẢI TRÌNH HÓA ĐƠN MUA VÀO BỊ LOẠI DO BÊN BÁN CHƯA KÊ KHAI KHI QUYẾT TOÁN THUẾ.
 
Cơ quan Thuế yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, truy thu và phạt chậm nộp LÝ DO: ĐÓ LÀ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP DO BÊN BÁN CHƯA KÊ KHAI NỘP THUẾ.
 
Cơ Quan thuế đã kiểm tra và phát hiện Doanh nghiệp có 02 hóa đơn đầu vào (Liên 2)  đã kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí của Doanh nghiệp nhưng 02 hóa đơn này bên bán chưa kê khai thuế. Tổng trị giá 2 hóa đơn là 1 tỷ (Thuế GTGT là 100tr).
 
=> KẾ TOÁN TIẾN HÀNH GIẢI TRÌNH NHƯ SAU:
 
A- Về thuế GTGT:
Tình huống này, bên bán chưa kê khai nộp thuế GTGT nhưng Doanh nghiệp mua chứng minh được tại thời điểm mua hàng Doanh nghiệp bán vẫn đang hoạt động, hóa đơn GTGT đã được thông báo phát hành và có giá trị sử dụng (không phải hóa đơn bất hợp pháp như quy định tại ĐIỀU 22 THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC)
 
=> Bên bán không kê khai thì trách nhiệm thuộc về bên bán, bên mua không kiểm soát được DO ĐÓ bên mua vẫn được kê khai khấu trừ 2 hóa đơn trên.
 
B- Thuế TNDN:
Về thuế TNDN thì bên mua có đầy đủ bộ hồ sơ chứng minh (theo quy định tại ĐIỀU 4 TT96/2015/TT-BTC sửa đổi điều 6 TT78/2014/TT-BTC)
 
- Hóa đơn đầu vào (Liên 2)
- Hợp đồng mua bán 2 bên
- Biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
- Phiếu xuất kho bên bán
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu hóa đơn đó trên 20tr)
 
=> Như vậy bên mua vẫn được tính vào chi phí được trừ 2 hóa đơn trên.
 
C- KẾT LUẬN:
Kế toán giải trình và chứng minh được bộ hóa đơn chứng từ như trên thì DN sẽ không bị xuất toán Thuế GTGT và Thuế TNDN.
 
P/S: Về việc giải trình hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn sẽ được chia sẻ ở bài viết tiếp theo! CẢM ƠN CÁC BẠN

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn