tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10359

Khi bị mất liên 1 và liên 3, cách để xử lý.

 
Trên thực tế, một số doanh nghiệp xảy ra trường hợp mất hóa đơn liên 1 của doanh nghiệp do một số nguyên nhân. Vậy cách xử lý trong trường hợp này như thế nào? Tài liệu kế toán xin Hướng dẫn xử lý mất hóa đơn liên 1 và liên 3 cho các doanh nghiệp như sau:
 
Quy định về xử lý mất hóa đơn liên 1 và liên 3
 

Theo Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC 

 
“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu BC 21/AC trên phần mềm HTKK  chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.” 
 
Xử phạt mất hóa đơn liên 1
 
Trường hợp mất liên 1 hoặc liên 3 của hóa đơn đã phát hành, đã lập thì không bị xử phạt theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC mà bị xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP nêu trên: Từ 500.000 đến 1.000.000
 
Lưu ý: Theo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo hành vi chứ không xử phạt theo số lượng.
 
Tức là xử phạt từng lần báo cáo chứ không xử phạt theo số lượng hóa đơn bị mất.
 
Ví dụ: Bạn phát hiện ra mất L3 vào ngày 20/11/2016, Liên 1 vào ngày 24/11/2016 
 
Các Trường hợp xảy ra như sau:
 
TH1: Báo cáo ra từng lần:
 
Ngày 20/11/2016: Làm báo cáo BC21/AC cho Liên 3 Bị mất => Phạt 500 – 1tr 
 
Ngày 24/11/2016: Làm BC21/AC cho liên 1 Bị mất => Phạt tiếp 500 – 1 tr
 
TH2: Gộp vào 1 lần:
 
Ngày 24/11/2016: Làm BC21/AC cho cả 2 hóa đơn đầu ra Liên 1 và Liên 3: Cũng chỉ bị phạt 500 – 1tr (cho cả 2 hóa đơn đó)
 
Theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 và Thông tư 176/2016 quy định như sau:
 
“2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:
 
a) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”
 
b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
 
c) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 
d)  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định”. 
 
KẾT LUẬN
 
Trường hợp doanh nghiệp không thông báo sau 10 ngày thì bị phạt từ 4 triệu đến 8 triệu.
 
Trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn liên 1 và liên 3  thì thực hiện làm thông báo với cơ quan quản lý thuế về việc mất hóa đơn trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất theo mẫu BC 21/AC trên phần mềm HTKK và nộp qua mạng.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1