tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10462

Khi chuyển địa điểm kinh doanh cách để xử lí hóa đơn

 
Chuyển địa điểm kinh doanh, Thay đổi địa chỉ Công ty nhưng hóa đơn GTGT chưa sử dụng hết thì phải làm thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang gặp khó khăn trong vấn đề này.  Bài viết này Tài liệu kế toán  xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT đã phát hành khi thay đổi địa điểm kinh doanh.

I. Nếu DN muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã đặt in trước đó

 
– Sau khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư xong, DN các bạn muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã đặt in trước đó thì cần làm những thủ tục sau:
 
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:
 

1. Những hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì:

 
– Làm thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn đến cơ quan thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. (Thực hiện trên phần mềm HTKK 3.4.4)
 
 
– Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn.
 

2. Nếu có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 
– Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.
– Làm thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến
– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.
– Được sử dụng ngay hóa đơn
– Gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng theo mẫu ban hành( Mẫu BK 01/AC) kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ).
( Tham khảo khoản 1, Mục IV công văn 2010/TCT/TVQT sửa đổi, hướng dẫn TT39)
 
 

II. Nếu không muốn tiếp tục sử dụng:

 
– Nếu DN không có nhu cầu sử dụng thì phải hủy hết các hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1