tài liệu kế toántruy Lượt Xem:11305

Khi đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc hướng dẫn cách xử lý vướng mắc .

Hiện nay việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã trở nên dễ dàng và phổ biến. Sau khi NNT gửi cấp MST người phụ thuộc trên website tncnonline hoặc kekhaithue.gdt.gov.vn (mẫu 16TH và PL 05-3), đã có kết quả trả về nhưng có trạng thái cấp mã số thuế không thành công, CQCT rà soát lại thông tin nhập tại CQCT để xác định thông tin đã nhập có chính xác hay không, cách kiểm tra như sau:

1. Lỗi trùng tệp

Nếu NNT đã gửi tệp hồ sơ đề nghị cấp MST NPT thì không gửi tiếp các lần sau (1 tệp chỉ gửi duy nhất 1 lần, trong trường hợp DN không biết đã gửi nhiều lần thì lấy MST NPT tệp đã có kết quả của lần cấp thành công sử dụng, các lần khác bị báo lỗi do gửi trùng tệp thì không cần xử lý gì thêm)
 
Lưu ý : Thời gian cấp MST NPT: Nếu gửi khai thuế qua mạng thì thường trong ngày sẽ có kết quả, nếu gửi qua tncnonline thì cũng sẽ có kết quả sau 1 ngày kể từ lúc xác nhận file. Trường hợp mà hơn 3 ngày chưa có kết quả thì CQCT có thể điện thoại đến CQT để nhờ kiểm tra lại.

2.  Lỗi báo sai danh mục tỉnh/huyện/ xã:

CQCT phải khai lại vào tệp mới tiếp theo với mã danh mục đúng.
Nguyên nhân lỗi: CQCT thường nhận từ file excel vào HTKK không kiểm tra kỹ mã ràng buộc tỉnh/huyện/xã theo chuẩn.

3. Lỗi Báo trùng Giấy tờ tùy thân với MST……….:

            CQCT có thể đối chiếu các MST báo trùng trên website tncnonline.com.vn. Tuy nhiên, hiện tại TCT chỉ mới chuyển ra web thông tin MST NNT, còn MST NPT thì chưa chuyển. Vì vậy, Nếu MST báo trùng là MST của NNT cá nhân thì CQCT có thể tự xác minh thông tin trên web, sau đó tùy từng trường hợp mà có cách xử lý khác nhau (có thể xử lý theo TH1), nếu MST báo lỗi trùng là MST NPT hoặc các trường hợp là MST NNT nhưng không xác định được thông tin trùng (xử lý theo TH2).
Trường hợp 1: Đ/v trường hợp cá nhân trước đây đã được cấp MST NNT nhưng nay thuộc diện chuyển sang NPT thì  CQCT nhập tất cả thông tin liên quan (kể cả MST) vào phần II trên mẫu 16TH . Nếu không thuộc diện NPT thì CQCT không nhập vào phần II (tức loại trừ không cấp NPT).
Trường hợp 2: CQCT tổng hợp DS trùng sau khi đối chiếu với giấy tờ bản chính, lập hồ sơ gửi CQT xác minh bao gồm: (gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện)
+ Giấy đề nghị CQT xác minh (có ký tên đóng dấu CQCT)
+ Bảng kê tổng hợp thông tin cá nhân bị trùng thông tin: (mẫu kèm theo)
+ Photo CMT hoặc giấy khai sinh hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.

4.Lỗi báo CMT sai định dạng:

CQCT kiểm tra lại thông tin CMT và nhập đúng định dạng qui định vào tệp mới.

5. Lỗi báo NNT kê khai không tồn tại:

CQCT kiểm tra lại MST NNT kê khai nhập không đúng cấu trúc hoặc đúng nhưng là MST của tổ chức, của DNTN (chú ý DNTN được cấp thêm MST cá nhân nên phải dùng MST cá nhân để kê khai NPT).

6. Chuyển từ MST NNT sang MST NPT:

 
Nhập tất cả thông tin kể cả MST  vào phần II của mẫu 16TH

7. Chuyển từ MST NPT sang MST NNT:

Nhập tất cả thông tin kể cả MST  vào phần mềm ĐKT 2.7 và gửi file xác nhận ĐKT TNCN để hệ thống TCT chuyển từ NPT sang NNT.

8. Lưu ý chung:

Thay đổi thông tin “Thời gian tính giảm trừ”: Chỉ khai trong trường hợp có thay đổi cùng với các thông tin khác như thay đổi người đăng ký giảm trừ (kết thúc người đăng ký cũ để chuyển sang cho người đăng ký mới), còn trường hợp hết thời gian giảm trừ do không còn thuộc diện NPT  thì không đăng ký kết thúc thời gian giảm trừ.
Ví dụ 1: CQCT nhập Thay đổi thông tin “Thời gian tính giảm trừ”  trong trường hợp sau:
Cha đã khai tính giảm trừ cho con từ 01/2009 – 12/2020 (đã được cấp MST), tuy nhiên đến 4/2015 người cha không đủ thu nhập để tính giảm trừ cho con nên chuyển sang cho mẹ tính giảm trừ từ 05/2015 – 12/2020 thì CQCT đăng ký như sau:
–          Các cột từ [07] – [20]  nhập đúng thông tin như đã hướng dẫn
–          Riêng [21] – [22]  nhập thay đổi:
+ Tại CQCT của người cha đăng ký vào phần II của mẫu 16TH: cột “từ tháng” = 01/2009, cột “Đến tháng” = 04/2015
+ Tại CQCT của người mẹ đăng ký vào phần II của mẫu 16TH: cột “từ tháng” = 05/2015, cột “Đến tháng” = 12/2020
 Nếu cha mẹ cùng 1 CQCT thì CQCT phải nhập cả 2 phần trên, hệ thống TCT sẽ tự động kiểm tra nếu không trùng thời điểm giảm trừ giữa cha và mẹ sẽ xác nhận thành công (việc kiểm tra thực hiện toàn quốc không phụ thuộc vào cùng CQCT hay khác CQCT).
Ví dụ 2: CQCT KHÔNG nhập Thay đổi thông tin “Thời gian tính giảm trừ”  trong trường hợp sau:
NPT đã được cấp MST, đã đăng ký “Thời gian tính giảm trừ”  từ 01/2009 – 12/2015. Nhưng đến tháng 05/2015 thì NPT có thu nhập và muốn kết thúc là NPT thì CQCT không cần đăng ký kết thúc trên phần II của mẫu 16TH./.3

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn