tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10355

Khi doanh nghiệp bị mất con dấu, cách xử lý mới nhất 

Cách xử lý mới nhất khi doanh nghiệp bị mất con dấu như thế nào? Doanh nghiệp phải làm sao ? có bị phạt hay không ?
Theo hướng dẫn tại công văn 9720/BKHĐT-DKDN, doanh nghiệp xử lý như sau:
 
1. Trường hợp 1: Cách xử lý bị mất con dấu do cơ quan công an cấp
Theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP và nghị định số 31/2009/NĐ-CP (là con dấu do cơ quan công an cấp)
- Doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng ký công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điều 34 nghị định số 78/2015/NĐ-CP
- Doanh nghiệp lập thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu và các hồ sơ liên quan; trường hợp này, phòng đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào mẫu thông báo.
2. Trường hợp 2: Cách xử lý bị mất con dấu tự đăng ký
Theo quy định tại luật doanh nghiệp số 68/2014 (con dấu đăng ký tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) nhưng bị mất con dấu.
- Doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- rường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh để được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp này phòng đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào thông báo. Dùng mẫu II-9; thông tư 20, giống như trường hợp thay đổi mẫu con dấu do bị hư, do chuyển trụ sở, do đổi tên.
3. Kết Luận
Như vậy, trong cả 2 trường hợp (dấu công an cấp, dấu doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) nếu bị mất, doanh nghiệp chỉ làm dấu mới và đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở; doanh nghiệp không bị phạt và cũng không phải làm đơn cớ mất; thật đơn giản so với các quy định trước đây.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online13
Tổng xem1