tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10365

Không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính. Đó là quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ.
Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ KHÔNG bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được thực hiện như thế nào?

Theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC, DN chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.
Ngoài báo cáo theo QĐ của PL thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương…. Các DN siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành DN.
- Thông tư 132 cũng quy định, DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
- Nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán  để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sxkd của DN, thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định.

2. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp lên CQ Thuế không?

Báo cáo tài chính được lập KHÔNG phải nộp cho cơ quan thuế.  Mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại DN. Để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của CQ nhà nước có thẩm quyền.
* Về chế độ kế toán Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 132/2018/TT-BTC thì :
- DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II thông tư này.
- DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III thông tư này. Hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II thông tư này.
- DN siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sxkd và yêu cầu quản lý của DN.
Tuy nhiên, DN siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.
* Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/4/2019.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online3
Tổng xem1