tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10239

Mất hóa đơn liên 3 xử phạt là bao nhiêu?

Thông thường, liên 3 trên hóa đơn thường được sử dụng lưu trữ để kẹp với hồ sơ của đơn vị tại thời điểm quyết toán. Tuy nhiên, có thể vì một vài lý do, người nộp thuế có thể để bị mất hóa đơn liên 3. Khi đó, xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu? tài liệu kế toán hướng dẫn cụ thể như sau:
Theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính: Khi doanh nghiệp phát hiện ra bị mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra: Liên 1 hoặc liên 3… thì phải tiến hành làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế
 
“Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”
 
Các bạn thực hiện báo cáo theo  mẫu BC21/AC – Trên phần mềm HTKK có trong mục “Hóa Đơn” các bạn làm trực tiếp trên phần mềm HTKK rồi gửi qua mạng.
 
Căn cứ Tiết c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định:
“Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ. “
Căn cứ Tiết a khoản 4 Điều 11 Chương II Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:
“ 4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phải theo pháp luật về kế toán... ”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp để làm mất liên 3 trong quyển hóa đơn, mức phạt sẽ là bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Ví dụ: Công ty Thiết bị điện HD phát hiện ra mất L3 vào ngày 20/11/2015, Liên 1 vào ngày 24/11/2015
Cách xử lý như sau:
TH1: Làm báo cáo ra từng lần mất:
Ngày 20/11/2015: Làm báo cáo BC21/AC cho Liên 3 Bị mất => Phạt 500 – 1tr
Ngày 24/11/2015: Làm BC21/AC cho liên 1 Bị mất => Phạt tiếp 500 – 1 tr
TH2: Gộp vào 1 lần:
Ngày 24/11/2015: Làm BC21/AC cho cả 2 hóa đơn đầu ra Liên 1 và Liên 3: Cũng chỉ bị phạt 500 – 1tr (cho cả 2 hóa đơn đó)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online19
Tổng xem1