tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:14596

Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân 2018

Em chuẩn bị quyết toán thuế TNCN nhưng do em làm 02 công ty cùng 1 một lúc nên Cơ quan thuế bắt làm bản cam kết thu nhập cá nhân để chuẩn bị quyết toán thuế.

điều kiện làm cam kết 02, bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 2017, bản cam kết thu nhập cá nhân 2018, mẫu cam kết 23 năm 2018, mẫu cam kết thuế tncn 2018, mẫu cam kết 23/ck-tncn,cam kết thu nhập 2 nơi năm 2018..
 
Dưới đây là Mẫu cam kết thu nhập cá nhân 2018:

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   


BẢN CAM KẾT THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập).................................................

 

1. Tên tôi là:.............................................................................................................................

2. Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu:.............................. Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................

4. Địa chỉ cư trú:......................................................................................................................

6. Nơi làm việc chính (nếu có):................................................................................................

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá .............(*).......... triệu đồng (ghi bằng chữ).

Tôi đề nghị .......................... (tổ chức, cá nhân trả thu nhập)................... tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

Ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai

=

48.000.000 đồng

+

19.200.000 đồng

x

Tổng số người

phụ thuộc

 

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì

Số tiền khai

=

48.000.000  đồng

+

19.200.000  đồng

x

2

=

86.400.000 đồng

 

Link download: Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online16
Tổng xem1