tài liệu kế toántruy Lượt Xem:13260

Mẫu bảng lương nhân viên mới nhất

Link download Mẫu bảng lương hàng tháng, mẫu bảng lương mới nhất của bộ tài chính, mẫu bảng lương theo thông tư 200, mẫu bảng lương 2015, mẫu bảng lương 2017, bảng lương mẫu dùng để tham khảo, bảng lương công nhân, mẫu bảng lương theo quyết định 19
 

CÔNG TY……

Địa chỉ:………………

LOGO CÔNG TY

 

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN

Tháng… năm…

 

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên

Nguyễn Văn A

Phòng ban

Kinh Doanh

Số ngày công

30

Ngày nghỉ không tính phép

0

Ngày nghỉ lễ

0

Ngày nghỉ tính phép

0

Mức lương

5.000.000 VNĐ

Tổng tiền lương

Lương cơ bản

4.000.000 VNĐ

Lương làm thêm giờ

0

Thưởng hiệu suất công việc

500.000 VNĐ

Lương hiệu quả

0

Thưởng chuyên cần

500.000 VNĐ

Các khoản giảm trừ lương

0

Hỗ trợ điện thoại

0

Hỗ trợ ăn ca

0

Hỗ trợ xăng xe

0

Hỗ trợ đi lại

0

Hỗ trợ nhà ở

0

Công tác phí

0

Tổng thu nhập

5.000.000 VNĐ

Tạm ứng lương kỳ I

 

Các khoản phải khấu trừ vào lương

BHXH (…%)

0

BHYT (…%)

0

BHTN (…%)

0

Truy thu

0

Thuế TNCN

0

Tổng

 

Thực lĩnh

5.000.000 VNĐ

 

Link download: bảng lương nhân viên


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn