tài liệu kế toántruy Lượt Xem:12137

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200
 
mẫu bảng lương hàng tháng
 
mẫu bảng lương mới nhất của bộ tài chính
 
bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-lđtl
 
mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 48
 
mẫu bảng lương 2015
 
mẫu bảng lương 2017
 
bảng lương mẫu dùng để tham khảo
 
Mời bạn tham khảo dưới đây:

Bộ (Sở) :........

 

Đơn vị :........

 

 

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng :..........Năm :................

 

Các khoản lương

Hệ số

Số tiền

Lương chính

...

 

 

Phụ cấp

...

 

 

Đóng góp

...

 

 

Giảm khác

...

 

 

 

Phòng ban :...............................................................

 

STT

Cán bộ

Ngạch lương

Hệ số

Số tiền

Thực nhận

Ký nhận

Cán bộ :.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ :.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo phòng ban

 

Link download: Bảng thanh toán tiền lương


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào