tài liệu kế toántruy Lượt Xem:13938

Mẫu đơn trình báo công an mới nhất

Khi bạn muốn trình báo việc gì đó với công an chắc chắn bạn phải có sử dụng mẫu đơn trình báo công an này. Đơn giản đó là luật, công an không làm việc không, làm việc miệng với bạn được.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----------------

 

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO

 

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………….

 

Tôi tên là:...................................................................................................................................

CMND số:..................................................................................................................................

ĐKHKTT:...................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................................................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:

Thứ nhất:

Vào ngày....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tiếp theo,....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Khoảng một tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu chị ….. vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng …….......….. khất lần và cố tình không thực hiện.

Thứ hai:

Ngày …/…./…..

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên......................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Như vậy, hành động của……… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …….từ trước (………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm  các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm  hại đến quyền tài sản của công dân ..................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn.

 

Tài liệu kèm theo:

............................

 

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm……

Người làm đơn

Link download: Đơn trình báo công an
 

mẫu đơn trình báo bị đánh

đơn trình báo mất giấy tờ

mẫu đơn tố cáo tội phạm

mẫu đơn trình báo mất tài sản công ty

mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

đơn trình bày

mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản

mẫu đơn tố cáo phá hoại tài sản


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn