tài liệu kế toántruy Lượt Xem:13723

Mẫu đơn trình báo mất tài sản mới nhất

Mất tài sản bạn muốn trình báo nên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì bạn phải có Mẫu đơn trình báo mất tài sản thì các cơ quan mới giải quyết cho bạn.

Mẫu đơn trình báo mất tài sản mới nhất 2018 bạn có thể download về ở đâu ? Điền, ghi các thông tin như thế nào cho chính xác.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------***-------------


ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi:.......................................................................

Trích yếu: ......................................................................................................................................

Tôi tên:...........................................................................................................................................

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……tại:.................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân:................................ Ngày cấp:.................. Tại:....................................

Thường trú tại số: ….… đường:....................................... Phố:..................................................

Phường (xã, TT):......................................................... Quận (huyện):.......................................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ………

Tôi có mất:.....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tại:..................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Lý do mất tài sản:..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


                                         …………, ngày …. tháng …. năm …...
 

Người viết đơn
 


               

   Người chứng thứ nhất
 

Người chứng thứ hai

 

 

 

 

 

 


     XÁC NHẬN
 của cơ quan có thẩm quyền

 

Link download: Mẫu đơn trình báo mất tài sản

 

mẫu biên bản mất tài sản cố định
 
thủ tục trình báo mất xe máy
 
đơn trình báo mất giấy tờ
 
đơn trình báo mất cắp của công ty
 
mẫu đơn trình báo bị đánh
 
mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
mẫu đơn trình báo về việc mất xe
 
mẫu biên bản mất tài sản công ty

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn