tài liệu kế toántruy Lượt Xem:17654

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018

Bạn cần xác nhận hộ nghèo để làm thủ tục bảo hiểm xã hội, tiền học phí cho con cái,...bạn cần có Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018 được cơ quan có thẩm quyền xác nhận vào đây theo mẫu sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

 

Kính gởi: UBND Xã (Phường):................................................................................

                         Ban XĐGN Xã (Phường):.................................................................

Tôi đứng tên dưới đây là:...................... Sinh ngày: ......................................................

Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................

Hiện con tôi là:................................................. đang học lớp:.........................................

Trường Tiểu học .............................................................................................................

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

 

Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn !

                        ………, Ngày…...tháng..…năm........

Xác nhận của chính                                                       Người làm đơn

(ấp, xã)

 

Link download: Đơn xác nhận hộ nghèo

mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2017

cách viết đơn xin xác nhận hộ cận nghèo

giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo hộ cận nghèo

thủ tục xin xác nhận hộ nghèo

đơn xin được vào hộ nghèo

mẫu đơn xin vào hộ cận nghèo

don xin xac nhan ho ngheo nam 2016


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn